Lähtölaukaus Kankarin metsästysseuran perustamiseksi kajautettiin 9.12.1962, kun kymmenen kankarilaista metsästäjää kokoontui Vihtori Salomaan taloon päättämään asiasta. Konstaapeli P. Vilppulan toimesta puheenjohtajana tämä kymmenikkö päätti perustaa Kankarin metsästysseuran. Samalla päätettiin liittyä SML.n Satakunnan piiriin ja rekisteröidä yhdistys. Johtokunta velvoitettiin heti aloittamaan metsästysmaiden vuokraamisen.

Seuran jäsenmäärä on vuosien aikana vaihdellut ollen tällä hetkellä noin 70.
Seuran toiminnalle on antanut ominaislaatuisen piirteen luottamushenkilöiden pitkät toimikaudet. Esimerkiksi kohta 50-vuotiaan seuran puheenjohtajana on toiminut 6 henkilöä. 
Samoin sihteereiden toimikaudet ovat olleet kunnioitettavan pitkiä.

Aluksi kokoukset pidettiin metsästäjien taloissa tai kouluilla, mutta 1974 ajatus omasta majasta toteutui. Maja sähköistettiin 1987, ulkovuoraus uusittiin 1996, samana vuonna kuin nykyisen nylkysuulin ja varaston pohjatyöt ja valu tehtiin.
Nylkysuuli ja varasto valmistuivat 1997. Lahjoituksena saatu lato aloitti virkansa puuliiterinä 1998. Vuonna 2010 nylkysuulin sähköistys päivitettiin nykypäivän vaatimuksen mukaiseksi.

Saalistilastot ovat muuttuneet jonkin verran vuodesta 1965, jolloin jäsenmäärä oli hieman reilu parikymmentä. Tilastot kertovat kyseisen vuoden saaliista, metso 29, teeri 40, pyy 19, jänis 29, kettu 1 ja kanahaukka 3. Tilastoihin muutoksina ovat tuoneet ainakin vuonna 1970 asetetut saaliskiintiöt ja laki, joten tänä päivänä kaikki seuramme 70 jäsentä eivät yhdessäkään saa saalista yhteensä niin paljon kuin tuon ajan metsästäjä yksinään. Vuonna 1967 saatiin ensimmäinen lupa yhdelle hirvelle. Samana vuonna saaliiksi saatiin myös 105 oravaa ja 83 piisamia.

Riistakannan ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi tehdään riistanhoitotyötä ympäri vuoden.
Riistapeltojen ja ruokinnan lisäksi takavuosina suoritettu fasaanien istutustyö alkaa näkyä jokapäiväisessä elämässä, kannan kasvaessa on vaikea liikkua Kankarilla näkemättä ainakin yhtä fasaania tien poskessa.

Kenneltoiminta on vuosi vuodelta saanut enemmän sijaa seuran toiminnassa.
Haukkukokeita ja näyttelyitä on järjestetty hyvällä menestyksellä muiden seurojen kanssa yhteistyönä. Kenneltoimintaa edistetään myös avustamalla muita seuroja ja antamalla maastoja koekäyttöön tarvittaessa.

Metsästyksessä hirvenmetsästys on ajallisesti suurin seuran jäseniä yhteiseen jahtiin keräävistä metsästysmuodoista. Muita yhtenäisiä metsästystapahtumia toteutetaan kauris-, pienpeto ja jänisjahdeissa.